Schooltijden tijdens Corona

Om veilig naar school te kunnen, druk verkeer rondom de school te vermijden en u duidelijkheid te geven voor een langere periode, zijn de corona schooltijden voor het hele jaar vastgelegd. We houden grotendeels de tijden aan van voor de zomervakantie.

De lange dagen:
8.45 – 15.00 uur

Korte dagen:
Bovenbouw woensdag: 08.45 – 13.00 uur
Onderbouw woensdag en vrijdag: 8.45 – 12.00 uur
De inloop is vanaf 08.35